2011. március 30., szerda

Március 25./ 25th of March: Fodor János (HU), 
Pavla Sceranková (SK)